DFT - เครื่องพิมพ์หมึกลงบนฟิลม์

DFT 70cm

฿230,000.00
New

DFT - เครื่องพิมพ์หมึกลงบนฟิลม์

DFT 180cm

฿190,000.00
New

DFT - เครื่องพิมพ์หมึกลงบนฟิลม์

DFT R2000 A3

฿69,000.00
New

DFT - เครื่องพิมพ์หมึกลงบนฟิลม์

Shaking Machine A3

฿39,000.00
New

Heat Transfer - เครื่องรีดร้อนระบบทรานเฟอร์

Double Auto 40×60

฿29,000.00

Heat Transfer - เครื่องรีดร้อนระบบทรานเฟอร์

MDH 4350

฿29,000.00
New

DFT - เครื่องพิมพ์หมึกลงบนฟิลม์

MD Spray Power V3

฿29,000.00

Heat Transfer - เครื่องรีดร้อนระบบทรานเฟอร์

HT 25×100

฿24,000.00

Heat Transfer - เครื่องรีดร้อนระบบทรานเฟอร์

Swing (Blue) 40×60

฿22,800.00

Heat Transfer - เครื่องรีดร้อนระบบทรานเฟอร์

Swing (RED) 40×60

฿19,000.00
New

DFT - เครื่องพิมพ์หมึกลงบนฟิลม์

Heat Station 40 x 60 cm

฿12,900.00
New

DFT - เครื่องพิมพ์หมึกลงบนฟิลม์

Heat Station 40 x 40 cm

฿9,900.00