เครื่องพิมพ์สำหรับฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ ถุงฝอยล์ แผ่นหนัง รองรับได้หลายวัสดุ

สินค้ามาใหม่

DFT - เครื่องพิมพ์หมึกลงบนฟิลม์

เครื่องพิมพ์ UV MD JET A3 DTF

฿239,000.00

UV LED - เครื่องพิมพ์สำหรับฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ แผ่นหนัง

เครื่องพิมพ์ UV TRANSFER A3

฿79,000.00
สินค้ามาใหม่

UV LED - เครื่องพิมพ์สำหรับฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ แผ่นหนัง

UV White Hybrid

฿59,000.00

UV LED - เครื่องพิมพ์สำหรับฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ แผ่นหนัง

UV LED White V2s

฿55,000.00
สินค้ามาใหม่

UV LED - เครื่องพิมพ์สำหรับฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ แผ่นหนัง

UV LED PLUS V6s

฿49,000.00
สินค้ามาใหม่

UV LED - เครื่องพิมพ์สำหรับฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ แผ่นหนัง

UV LED PLUS V3s

฿39,000.00