นโยบายการจัดส่งสินค้า

1.เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1.1 เมื่อลูกค้า ยืนยันการสั่งซื้อผ่าน https://modifyink.net แพลตฟอร์ม เราจะตรวจสอบการชำระเงิน ภายใน 1 วัน

1.2 เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

1.3 เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเราจะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking Number) ไปทาง Email

2.ระยะเวลาการจัดส่ง

                2.1 เราดำเนินการจัดส่งสินค้า ทุกวันทำการ ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

2.2 ลูกค้าภายในประเทศ จะได้รับสินค้าภายใน 3 วัน

2.3 ลูกค้าต่างประเทศ 7 -15 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ

3.ค่าบริการจัดส่ง

                3.1 ค่าบริการจัดส่งภายในประเทศ 100 บาท/บิล ซื้อขั้นต่ำ 2000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

                3.2 ค่าบริการจัดส่งภายนอกประเทศ คำนวนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง                 

 

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

1.การคืนเงิน

เราจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1.1 บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

2.ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

2.1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.2 กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

3.นโยบายการยกเลิก

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว