ทั้งหมด 1 - 22 จาก 22

Fuji Xerox

Fuji Xerox DocuPrint CM225FW Color Print Copy Scan Fax

Print Copy Scan Fax ความเร็วในการพิมพ์ 18 แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 13,990.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 13,500.00 ฿
ส่วนลด: -490.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint M115w Print Copy Scan Wi-fi

Print Copy Scan Wi-fi ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 3,290.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 2,900.00 ฿
ส่วนลด: -390.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint M115z Print Copy Scan Wi-fi Fax

Print Copy Scan Wi-fi Fax ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 4,590.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 4,150.00 ฿
ส่วนลด: -440.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint M225z Print Copy Scan Wi-fi Fax

Print Copy Scan Wi-fi Fax ความเร็วในการพิมพ์ 26 แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 5,990.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 5,150.00 ฿
ส่วนลด: -840.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint M265z PRINT SCAN COPY FAX DUPLEX WIRELESS

PRINT SCAN COPY FAX DUPLEX WIRELESS ความเร็วในการพิมพ์ 30 ...

ราคาต้นทุน: 11,590.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 10,900.00 ฿
ส่วนลด: -690.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint CP115W Colou LED Print

Colou LED Print ความเร็วในการพิมพ์ 12แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 5,590.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 5,120.00 ฿
ส่วนลด: -470.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint CP116W Colou LED Print Wi-fi

Colou LED Print Wi-fi ความเร็วในการพิมพ์ 12แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 5,590.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 5,220.00 ฿
ส่วนลด: -370.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint CM115w Color Print Copy Scan Wi-fi

Color Print Copy Scan Wi-fi/li> ความเร็วในการพิมพ์ ...

ราคาต้นทุน: 9,490.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 8,900.00 ฿
ส่วนลด: -590.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint CP225W Color Print Wi-fi

Color Print Wi-fi ความเร็วในการพิมพ์ 12แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 7,990.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 7,220.00 ฿
ส่วนลด: -770.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint P115W Print Wi-Fi

Print Wi-Fi ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 1,890.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 1,720.00 ฿
ส่วนลด: -170.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint P225d Print Duplex Lan

Print Wi-Fi ความเร็วในการพิมพ์ 26 แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 4,990.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 4,350.00 ฿
ส่วนลด: -640.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint P265dw Print Duplex Wi-fi

Print Duplex Wi-fi ความเร็วในการพิมพ์ 30แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 5,990.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 5,250.00 ฿
ส่วนลด: -740.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint P265z Print Scan Copy Fax

Print Scan Copy Fax ความเร็วในการพิมพ์ 30แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 11,590.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 11,250.00 ฿
ส่วนลด: -340.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint P355df Print Copy Scan Fax Duplex

Print Scan Copy Fax ความเร็วในการพิมพ์ 35แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 19,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 19,250.00 ฿
ส่วนลด: -650.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint P455d Print Duplex Lan

Print Duplex Lan ความเร็วในการพิมพ์ 45แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 29,000.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 18,800.00 ฿
ส่วนลด: -10,200.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint 5105d Print A3 Duplex

Print Duplex ความเร็วในการพิมพ์ 55แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 149,800.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 149,200.00 ฿
ส่วนลด: -600.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint CP305D Print Color Duplex Lan

Print Color Duplex LanPrint Duplex ความเร็วในการพิมพ์ ...

ราคาต้นทุน: 12,990.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 18,800.00 ฿
ส่วนลด: 5,810.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint C2200 Print Color Lan

Print Color Duplex LanPrint Duplex ความเร็วในการพิมพ์ ...

ราคาต้นทุน: 19,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 18,800.00 ฿
ส่วนลด: -1,100.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint CP405d Print Color Duplex Lan

Print Duplex Lan ความเร็วในการพิมพ์ 35แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 39,000.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 38,800.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint C2255 Print A3 Color Lan

Print A3 Color Lan ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 80,890.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 79,000.00 ฿
ส่วนลด: -1,890.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint C5005D Print A3 Color Lan Doplex

Print A3 Color Lan Doplex ความเร็วในการพิมพ์ 55 แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 160,500.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 160,100.00 ฿
ส่วนลด: -400.00 ฿

Fuji Xerox DocuPrint P355d Print Copy Scan Fax Duplex

Print Scan Copy ความเร็วในการพิมพ์ 35แผ่นต่อนาที

ราคาต้นทุน: 14,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 14,250.00 ฿
ส่วนลด: -650.00 ฿