ทั้งหมด 1 - 4 จาก 4

Dot Matrix

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ Epson LQ-2190

เครื่องพิมพ์แคร่ยาวจำนวนเข็มพิมพ์ 24 ...

ราคาต้นทุน: 33,000.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 32,200.00 ฿
ส่วนลด: -800.00 ฿

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ Epson LQ-590

จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ แคร่สั้น ...

ราคาต้นทุน: 20,000.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 18,900.00 ฿
ส่วนลด: -1,100.00 ฿

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ Epson LQ-630

ความเร็ว 360 ตัวอักษรต่อวินาที 4สำเนา ความละเอียด 360dpi

ราคาต้นทุน: 12,000.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 11,600.00 ฿
ส่วนลด: -400.00 ฿

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ Epson LQ-310

พิมพ์แบบฟอร์มได้ 4 สำเนา ความเร็ว 416 ตัวอักษรต่อวินาที ( ...

ราคาต้นทุน: 8,200.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 7,800.00 ฿
ส่วนลด: -400.00 ฿