ทั้งหมด 1 - 21 จาก 21

CANON INKJET

CANON MP287+TANK

ราคานี้เฉพาะสั่งผ่านเว็บเ่ท่านั้น Print,Copy,Scan ประหยัดส

ราคาต้นทุน: 3,200.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 2,990.00 ฿
ส่วนลด: -210.00 ฿

CANON IP2770 +TANK

ราคานี้เฉพาะสั่งผ่านเว็บเท่านั้น พรินเตอร์พิมพ์รูปคุณภาพสูง

ราคาต้นทุน: 2,200.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 1,990.00 ฿
ส่วนลด: -210.00 ฿

Canon IP2870+Tank

เครื่องพิมพ์ราคาประหยัดคุณภาพสูง ความละเอียดในการพิมพ์ ...

Canon E610+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,แฟกซ์ ความละเอียดในการพิมพ์ ...

ราคาต้นทุน: 4,500.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 4,300.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon MX477+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,แฟกซ์,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ความละเอียดใ

ราคาต้นทุน: 4,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 4,300.00 ฿
ส่วนลด: -600.00 ฿

Canon MX537+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,แฟกซ์,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย พิมพ์สองหน้า

ราคาต้นทุน: 5,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 5,700.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon MG3570+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ความละเอียดในการพิ

ราคาต้นทุน: 3,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 3,700.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon MG5670+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย พิมพ์ 2 ...

ราคาต้นทุน: 5,500.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 5,300.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon MG6470+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย พิมพ์ 2 ...

ราคาต้นทุน: 6,500.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 6,300.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon MG7170+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย พิมพ์ 2 ...

ราคาต้นทุน: 7,500.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 7,300.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon MX927+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,แฟกซ์,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย พิมพ์ 2 ...

ราคาต้นทุน: 9,500.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 8,300.00 ฿
ส่วนลด: -1,200.00 ฿

Canon MX727+Tank

พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา,แฟกซ์,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย พิมพ์ 2 ...

ราคาต้นทุน: 6,800.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 6,600.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon IX6770+Tank

Print A3,ระบบหมึก 5 สี ความละเอียดสูงถึง ...

ราคาต้นทุน: 7,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 7,300.00 ฿
ส่วนลด: -600.00 ฿

Canon Ix6870+Tank

Print A3,Wi-Fi,ระบบหมึก 5 สี ความละเอียดสูงถึง ...

ราคาต้นทุน: 8,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 8,700.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon IP7270+Tank

พิมพ์รูปคุณภาพสูงระดับโฟโต้แล็บ รองรับการเชื่อต่อ ...

ราคาต้นทุน: 4,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 4,700.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon E560+Tank

พิมพ์,สแกน,ถ่ายเอกสาร,การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ความเร็วในการพิ

ราคาต้นทุน: 4,900.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 4,700.00 ฿
ส่วนลด: -200.00 ฿

Canon E510+Tank

พิมพ์รูปคุณภาพสูงระดับโฟโต้แล็บ พิมพ์,สแกน,ทำสำเนา ความละเ

ราคาต้นทุน: 3,500.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 3,200.00 ฿
ส่วนลด: -300.00 ฿

Canon IP8770+Tank

พิมพ์ Photo 6 Color A3 ความเร็วในการพิมพ์ สี 10.4 ดำ14.5 ...

ราคาต้นทุน: 11,500.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 11,000.00 ฿
ส่วนลด: -500.00 ฿

Canon G1000

Tank แท้จากโรงงาน Tank รวมอยู่ในตัวเครื่องกระทัดรัด ...

ราคาต้นทุน: 4,390.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 4,300.00 ฿
ส่วนลด: -90.00 ฿

Canon G2000 All in one

-Copy , Print , Scan Tank แท้จากโรงงาน ขนาดเล็กกระทัดรัด

ราคาต้นทุน: 5,190.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 4,900.00 ฿
ส่วนลด: -290.00 ฿

Canon G3000 All in one Wi-Fi

Print,Copy,Scan,Wi-fi Access Point ,Tank แท้จากโรงงาน

ราคาต้นทุน: 6,590.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 6,300.00 ฿
ส่วนลด: -290.00 ฿